đụng nhau trong Tiếng Anh là gì?

đụng nhau trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đụng nhau sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đụng nhau

    * đtừ clash

    * nđtừ

    collide