đẫm trong Tiếng Anh là gì?

đẫm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đẫm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đẫm

  wet with...; bathed in...

  trán anh ta đẫm mồ hôi his forehead bathed in sweat

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đẫm

  * adj

  wet

  đẫm máu: bloody; sanguinary

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đẫm

  to be drenched, soaking, wet