đẩy goòng trong Tiếng Anh là gì?

đẩy goòng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đẩy goòng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đẩy goòng

    * dtừ

    haul

    haulage