đè nặng lên trong Tiếng Anh là gì?

đè nặng lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đè nặng lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đè nặng lên

  * dtừ

  encumberment

  * ngđtừ

  encumber

  * thngữ

  to weigh down