đãng định trong Tiếng Anh là gì?

đãng định trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đãng định sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đãng định

    pacify

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đãng định

    pacify