đà điểu mỹ trong Tiếng Anh là gì?

đà điểu mỹ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đà điểu mỹ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đà điểu mỹ

    * dtừ

    rhea, nandu