ê tô trong Tiếng Anh là gì?

ê tô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ê tô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ê tô

    vice, vise