wye connection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wye connection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wye connection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wye connection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wye connection

  * kỹ thuật

  nối hình sao

  mạch đấu sao

  điện:

  cách nối sao

  cách nối Y

  nối sao