wyethia helianthoides nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wyethia helianthoides nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wyethia helianthoides giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wyethia helianthoides.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wyethia helianthoides

    Similar:

    white-rayed mule's ears: herb with basal leaves and leafy hairy stems bearing solitary flower heads with white or pale cream-colored rays; northwestern United States

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).