wonted nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wonted nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wonted giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wonted.

Từ điển Anh Việt

 • wonted

  /'wountiɳ/

  * tính từ

  là thói thường (đối với ai), thông thường

  to greet someone with one's wonted warmth: chào đón ai với nhiệt tình thông thường của mình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wonted

  Similar:

  accustomed: commonly used or practiced; usual

  his accustomed thoroughness

  took his customary morning walk

  his habitual comment

  with her wonted candor

  Synonyms: customary, habitual