wolfgang amadeus mozart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wolfgang amadeus mozart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wolfgang amadeus mozart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wolfgang amadeus mozart.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wolfgang amadeus mozart

    Similar:

    mozart: prolific Austrian composer and child prodigy; master of the classical style in all its forms of his time (1756-1791)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).