wilderness campaign nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wilderness campaign nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wilderness campaign giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wilderness campaign.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wilderness campaign

    American Civil War; a series of indecisive battles in Grant's campaign (1864) against Lee in which both armies suffered terrible losses

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).