wilderness act of 1964 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wilderness act of 1964 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wilderness act of 1964 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wilderness act of 1964.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wilderness act of 1964

    * kinh tế

    đạo luật về vùng còng hoang sơ năm 1964