watchman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watchman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watchman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watchman.

Từ điển Anh Việt

 • watchman

  /'wɔtʃmən/

  * danh từ

  người gác (một công sở...)

  (từ cổ,nghĩa cổ) trương tuần

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • watchman

  * kinh tế

  người canh giữ

  người gác

  người gác đêm

  người trực đêm

  nhân viên bảo vệ

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  nhân viên cảnh giới

Từ điển Anh Anh - Wordnet