waspish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waspish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waspish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waspish.

Từ điển Anh Việt

 • waspish

  /'wɔspiʃ/

  * tính từ

  gắt gỏng, dễ cáu, bẳn tính

  waspish temper: tính khí gắt gỏng

  chua chát, gay gắt, châm chọc; hiểm ác

  waspish style: văn châm chọc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • waspish

  Similar:

  bristly: very irritable

  bristly exchanges between the White House and the press

  he became prickly and spiteful

  witty and waspish about his colleagues

  Synonyms: prickly, splenetic