warehousing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warehousing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warehousing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warehousing.

Từ điển Anh Việt

 • warehousing

  /'weəhauziɳ/

  * danh từ

  sự xếp hàng vào kho

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • warehousing

  Similar:

  repositing: depositing in a warehouse

  they decided to reposition their furniture in a recommended repository in Brooklyn

  my car is in storage

  publishers reduced print runs to cut down the cost of warehousing

  Synonyms: reposition, storage

  warehouse: store in a warehouse