wages structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wages structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wages structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wages structure.

Từ điển Anh Việt

  • Wages structure

    (Econ) Cấu trúc tiền công

    + Các thứ hạng tiền lương của các nhóm công nhân phân theo nghành, địa điểm làm việc theo nhóm nghề nghiệp hoặc chủng tộc.