volte-face nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

volte-face nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm volte-face giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của volte-face.

Từ điển Anh Việt

 • volte-face

  /'vɔlt'fɑ:s/

  * danh từ

  sự quay trở lại, sự quay ngược lại

  to make a volte-face: quay trở lại

  (nghĩa bóng) sự thay đổi ý kiến hoàn toàn; sự trở mặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet