upsurge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

upsurge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm upsurge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của upsurge.

Từ điển Anh Việt

 • upsurge

  /' ps :d /

  * danh từ

  đợt bột phát, cn

  an upsurge of anger: cn thịnh nộ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • upsurge

  Similar:

  rush: a sudden forceful flow

  Synonyms: spate, surge

  surge: a sudden or abrupt strong increase

  stimulated a surge of speculation

  an upsurge of emotion

  an upsurge in violent crime