upcoming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

upcoming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm upcoming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của upcoming.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • upcoming

  Similar:

  approaching: of the relatively near future

  the approaching election

  this coming Thursday

  the forthcoming holidays

  the upcoming spring fashions

  Synonyms: coming, forthcoming

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).