unopen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unopen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unopen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unopen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unopen

  Similar:

  shut: not open

  the door slammed shut

  Synonyms: closed

  Antonyms: open

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).