ull nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ull nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ull giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ull.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ull

    (Norse mythology) one of the Aesir known for his beauty and skill with bow and skis; son of Sif and stepson of Thor

    Synonyms: Ullr

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).