two-port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-port.

Từ điển Anh Việt

 • two-port

  * tính từ

  hai cửa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • two-port

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  hai cổng

  hai cửa