two-port network nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-port network nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-port network giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-port network.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • two-port network

  * kỹ thuật

  mạng hai cổng

  điện:

  mạng điện bóng cực

  mạng điện hai cửa

  toán & tin:

  mạng hai cổng (cửa)