tuner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tuner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tuner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tuner.

Từ điển Anh Việt

 • tuner

  /'tju:nə/

  * danh từ

  người lên dây (pianô...)

 • tuner

  (kỹ thuật) thiết bị điều hưởng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tuner

  * kỹ thuật

  bộ cộng hưởng

  toán & tin:

  bộ điều hưởng

  thiết bị điều hướng

  ô tô:

  bộ dò đài (rađiô)

  bộ phận dò sóng

  điện tử & viễn thông:

  nút chỉnh

  điện:

  phần cao tần

  xây dựng:

  phím điều chỉnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet