troth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

troth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm troth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của troth.

Từ điển Anh Việt

 • troth

  /'trɔtə/

  * danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) lòng thành thật

  by my troth: với danh dự của tôi; một cách thành khẩn chân thành

  to plight one's troth: hứa; hứa kết hôn

  sự thật

  in troth: có thật, quả thật

Từ điển Anh Anh - Wordnet