tripping spring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tripping spring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tripping spring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tripping spring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tripping spring

    * kỹ thuật

    điện:

    lò xo ngắt (trong máy ngắt)