tress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tress.

Từ điển Anh Việt

 • tress

  /tres/

  * danh từ

  bím tóc

  bộc tóc (đàn bà)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tress

  Similar:

  braid: a hairdo formed by braiding or twisting the hair

  Synonyms: plait, twist