trellis coded modulation (tcm) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trellis coded modulation (tcm) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trellis coded modulation (tcm) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trellis coded modulation (tcm).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trellis coded modulation (tcm)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    điều chế được mã hóa dạng lưới mắt cáo