transmitter data service request (tdsr) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transmitter data service request (tdsr) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transmitter data service request (tdsr) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transmitter data service request (tdsr).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transmitter data service request (tdsr)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    yêu cầu dịch vụ dữ liệu phía phát