torture chamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

torture chamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm torture chamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của torture chamber.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • torture chamber

    a room in which torture is inflicted

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).