torturer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

torturer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm torturer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của torturer.

Từ điển Anh Việt

 • torturer

  /'tɔ:tʃərə/

  * danh từ

  người tra tấn, người tra khảo

  người làm khổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • torturer

  someone who inflicts severe physical pain (usually for punishment or coercion)