tipsiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tipsiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tipsiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tipsiness.

Từ điển Anh Việt

  • tipsiness

    /'tipsinis/

    * danh từ

    sự say rượu

Từ điển Anh Anh - Wordnet