inebriety nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inebriety nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inebriety giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inebriety.

Từ điển Anh Việt

 • inebriety

  /,ini:'braiəti/

  * danh từ

  sự say rượu

  tật say sưa, tật nghiện rượu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inebriety

  * kỹ thuật

  y học:

  chứng say rượu, chứng nghiện rượu

Từ điển Anh Anh - Wordnet