tinker mackerel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tinker mackerel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tinker mackerel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tinker mackerel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tinker mackerel

    * kinh tế

    cá thu nhỏ