tibialis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tibialis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tibialis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tibialis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tibialis

    * kỹ thuật

    y học:

    cơ cẳng chân

Từ điển Anh Anh - Wordnet