tibialis anticus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tibialis anticus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tibialis anticus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tibialis anticus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tibialis anticus

    a muscle running from the tibia to the first metatarsal and cuneiform bones

    Synonyms: tibialis anterior

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).