tibialis anterior nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tibialis anterior nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tibialis anterior giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tibialis anterior.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tibialis anterior

    Similar:

    tibialis anticus: a muscle running from the tibia to the first metatarsal and cuneiform bones

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).