thunnus alalunga nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thunnus alalunga nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thunnus alalunga giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thunnus alalunga.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thunnus alalunga

    Similar:

    albacore: large pelagic tuna the source of most canned tuna; reaches 93 pounds and has long pectoral fins; found worldwide in tropical and temperate waters

    Synonyms: long-fin tunny

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).