long-fin tunny nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

long-fin tunny nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm long-fin tunny giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của long-fin tunny.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • long-fin tunny

    Similar:

    albacore: large pelagic tuna the source of most canned tuna; reaches 93 pounds and has long pectoral fins; found worldwide in tropical and temperate waters

    Synonyms: Thunnus alalunga

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).