thick-skulled nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thick-skulled nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thick-skulled giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thick-skulled.

Từ điển Anh Việt

 • thick-skulled

  /'θik'skʌld/ (thick-witted) /'θik'witid/

  witted)

  /'θik'witid/

  * tính từ

  ngu si, đần độn

Từ điển Anh Anh - Wordnet