tertian maiaria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tertian maiaria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tertian maiaria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tertian maiaria.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tertian maiaria

    * kỹ thuật

    y học:

    sốt rét cách hai ngày