tendency behaviour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tendency behaviour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tendency behaviour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tendency behaviour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tendency behaviour

    * kỹ thuật

    động thái bám dính