talker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

talker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm talker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của talker.

Từ điển Anh Việt

 • talker

  /'tɔ:kə/

  * danh từ

  người nói; người nói hay, người nói chuyện có duyên

  người hay nói, người nói nhiều; người lắm đều, người ba hoa

  good talkers are little doers: những kẻ nói nhiều thường làm ít

  (thông tục) người hay nói phét

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • talker

  Similar:

  speaker: someone who expresses in language; someone who talks (especially someone who delivers a public speech or someone especially garrulous)

  the speaker at commencement

  an utterer of useful maxims

  Synonyms: utterer, verbalizer, verbaliser