taffeta weave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taffeta weave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taffeta weave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taffeta weave.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • taffeta weave

    Similar:

    plain weave: a basic style of weave in which the weft and warp threads intertwine alternately to produce a checkerboard effect

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).