swarthy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swarthy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swarthy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swarthy.

Từ điển Anh Việt

 • swarthy

  /'swɔ:ði/

  * tính từ

  ngăm đen (da)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • swarthy

  Similar:

  dark-skinned: naturally having skin of a dark color

  a dark-skinned beauty

  gold earrings gleamed against her dusky cheeks

  a smile on his swarthy face

  `swart' is archaic

  Synonyms: dusky, swart