susurrous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

susurrous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm susurrous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của susurrous.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • susurrous

  Similar:

  murmurous: characterized by soft sounds

  a murmurous brook

  a soughing wind in the pines

  a slow sad susurrous rustle like the wind fingering the pines"- R.P.Warren

  Synonyms: rustling, soughing

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).