superhighway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superhighway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superhighway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superhighway.

Từ điển Anh Việt

 • superhighway

  /,sju:pə'haiwei/

  * danh từ

  quốc lộ lớn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • superhighway

  * kinh tế

  đường cao tốc

  * kỹ thuật

  đường cao tốc

  đường trục

  xây dựng:

  đương cao tốc

  đường nhiêu làn xe

  giao thông & vận tải:

  đường xe cao tốc

  quốc lộ lớn

Từ điển Anh Anh - Wordnet