suitcase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suitcase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suitcase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suitcase.

Từ điển Anh Việt

 • suitcase

  /'sju:tkeis/

  * danh từ

  cái va li

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • suitcase

  * kỹ thuật

  cái va li

  xây dựng:

  va li

Từ điển Anh Anh - Wordnet