subfamily papilionoideae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subfamily papilionoideae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subfamily papilionoideae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subfamily papilionoideae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subfamily papilionoideae

    Similar:

    papilionoideae: alternative name used in some classification systems for the family Papilionaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).